Assessorament laboral a Andorra (Recursos humans)

A A2C entenem que els recursos humans són una àrea important de qualsevol organització, a fi de cuidar el benestar dels empleats i l’empresa, sense tindre en compte la grandària d’aquesta.

Posem a la seva disposició el servei de recursos humans, per tal de millorar l’eficiència dels nostres clients sense perdre de vista la qualitat del treball. Per l’anterior, el nostre equip disposa d’una àmplia experiència i professionalitat centrada en aquesta àrea, trobant-se en constant actualització de les possibles modificacions normatives aplicables. Entre els principals serveis que oferim als nostres clients, es troben els següents:

Assessorament laboral a Andorra

Nòmines i cotitzacions a Andorra.
Inscripcions d’empreses i de baixa a la CASS.
Alta i baixa dels titulars d’una activitat per compte propi.
Convenis laborals a Andorra.
Cotitzacions d’autònoms i tramitació de reduccions a la cotització mensual.
Indemnitzacions i liquidacions d’empleats a Andorra.

Gestió de recursos humans

Gestió de contractes de treball: documents d’alta i baixa dels treballadors, contractes laborals, pròrrogues, cartes d’avís de faltes, propostes de liquidació, certificats d’empresa i quitances.
Assessorament del contracte més adient per a cada cas en concret.
Planificació de costos anuals en matèria de recursos humans.
Certificacions anuals de rendiments de treball i retencions a treballadors.

Assessorament laboral en matèria d’igualtat i plans retributius de treballadors

Auditories laborals

Obligacions laborals de les empreses a Andorra

Totes les empreses amb treballadors assalariats situades al territori del Principat d’Andorra, han de complir unes obligacions laborals, principalment les següents:

Obligacions laborals del titular d’una activitat per compte propi a Andorra

Els titulars d’una activitat per compte propi o autònom han de complir una sèrie de obligacions laborals amb la CASS:

Sol·licitar l’afiliació i alta com treballador per compte propi a la CASS.
Comunicar i presentar la baixa en el moment en que cessen la seva activitat.
Pagar les cotitzacions d’acord amb les disposicions vigents.
Complir amb la normativa laboral vigent.

Tramitacions on-line amb la CASS

Actualment, els principals tràmits laborals de les empreses andorranes i dels titulars d’una activitats per compte propi (autònom), es duen a terme de manera on-line a través del portal de la CASS de forma segura i eficient.

FES CRÈIXER EL TEU NEGOCI AMB A2C

Som la primera consultoria que ofereix serveis integrals mitjançant l'us de la tecnologia, optimitzant les àrees claus del teu negoci.