Avís Legal

1. Introducció

A2C GESTORS, S.L. (en endavant, “A2C) és una entitat andorrana, amb número d’identificació fiscal 710555-G domiciliada a l’ Avda. Meritxell, 79, 4ª planta, AD 500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra, i degudament inscrita al Registre Mercantil d’Andorra i el correu electrònic de contacte de la qual és info@a2cgestors.ad.

A2C és titular de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol tipus sobre la web a2cgestors.ad (en endavant, la “Web”).

Les presents condicions d’ús (en endavant, les “Condicions d’Ús” o “l’Avís Legal”) regulen l’accés i utilització de la Web per part dels Usuaris i seran complementades amb textos legals accessoris que regulin qualsevol funcionalitat, servei, procés, aplicació, plataforma o mitjans necessaris pel correcte funcionament de la Web.

Li demanem que llegeixi el present Avís Legal atentament. El fet d’accedir a la Web i utilitzar els materials continguts a la mateixa implica que vostè ha llegit, entén i accepta el present Avís Legal i altres condicions. En cas de no estar d’acord amb part o la totalitat del present, haurà d’abstenir-se d’utilitzar la present web.

2. Objecte

L’objecte de la present Web és proporcionar informació sobre els serveis professionals que pot prestar A2C, així com dades de contactes de la Societat i els seus membres, i altra informació d’interès. La informació continguda a la Web és orientativa i no exhaustiva, i no podrà ser considerada un mitjà per a subscriure cap tipus de prestació de serveis o un altre tipus de contracte o acord amb A2C. La informació continguda, alhora, pot no ser constantment actualitzada.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquesta Avis Legal no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. L’ús no autoritzat per part de tercers de la totalitat o una part de les marques registrades, drets de disseny, logotips, material subjecte a drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual, utilitzats en aquest lloc web, poden donar lloc a accions legals.

4. Compromís dels Usuaris

L’usuari reconeix i accepta voluntària i expressament que l’ús de la Web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat en tot moment. L’Usuari s’obliga al compliment de les presents clàusules, així com a complir amb especials advertències o instruccions d’ús contingudes a les mateixes.

5. Exclusió de responsabilitat

A2C no es responsabilitzarà de cap tipus d’informació, de cap tipus, relativa a la nostra Firma, que es pot trobar a Internet, excepte en el nostre lloc web, que s’ha proporcionat sense que nosaltres haguem autoritzat o revisat aquesta informació.

Ens reservem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de forma temporal o definitiva sense previ avís. Especialment quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a la nostra societat que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per a l’adequat funcionament d’aquest lloc web.

Declinem la responsabilitat derivada d’una mala utilització dels continguts.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.

6. Protecció de dades

A2C protegirà les dades personals dels seus Usuaris i les utilitzarà solament en la mesura en que ho permeti la llei o sempre que els usuaris hagin donat el seu consentiment. Els usuaris poden trobar la informació sobre el tractament de les seves dades personals a la Política de Privacitat.

7. Política de Cookies

Els Usuaris poden trobar més informació sobre l’ús de Cookies en la present Web a la Política de Cookies.

8. Legislació i jurisdicció competent

La web i el seu contingut es regeixen per la llei andorrana i, llevat que s’estableixi una altra cosa en la normativa aplicable (inclosa la normativa de consumidors i usuaris), qualsevol conflicte es sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans.

© A2C GESTORS, S.L. 2023. Prohibida la reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.